Waarom 'n JongmanEEN projek?

"So is dit nie die wil van julle Vader wat in die hemele is, dat EEN van hierdie kleintjies (nog nie volwasse nie) verlore gaan nie"

"Maar elkeen wat EEN van hierdie kleintjies wat in My glo, laat struikel, dit is vir hom beter dat ‘n meulsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see"

"Pas op dat julle nie EEN van hierdie kleintjies verag nie; want Ek sê vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is"

Jesus Christus se woorde, 30AD, Mattheus 18: 14,6 & 10

 

See how a father bless his sons!